Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • FOTO: Elevul Mircea Darius Costea, de la Colegiul Militar Alba Iulia, şi-a lansat volumul de debut

FOTO: Elevul Mircea Darius Costea, de la Colegiul Militar Alba Iulia, şi-a lansat volumul de debut

13 noiembrie 2017 Actualitate


În cadrul ceremonialului dedicat sărbătoririi celor 98 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”, pe 9 noiembrie, a avut loc un emoţionant moment cultural dedicat unuia dintre cei mai talentaţi şi pasionaţi elevi. Este vorba despre Mircea-Darius Costea, din clasa a XII-a D, care şi-a lansat volumul de poezii “Umbrele fiinţei”.

,,Se ivește uneori, printre noi, un spirit tânăr aflat într-o căutare acerbă a adevărurilor lumii, cu sete de cunoaștere și de înțelegere a sensurilor tainice ale existenței, împlinindu-și treptat dorința de a-și forma un orizont cultural autentic și variat. Pentru acest tânăr, lectura devine un veritabil modus vivendi, biblioteca, librăria, cartea însăși devin toposuri ale unor experiențe de viață, iar religia, filosofia, mitologia, simbolistica, psihanaliza, poezia, romanul, teatrul, toate devin realități ontologice și gnoseologice.

Rezultatele deosebite obținute de acest elev la olimpiade, concursuri cultural-artistice și de creaţie literară, manifestarea creatoare în cadrul Cenaclului literar și al Cercului de lectură demonstrează preocupările serioase pentru cunoaștere și creație artistică, fapt care îl recomandă pentru Diploma pentru cel mai pasionat cititor.

Curozitatea, bucuria lecturii, asimilarea unor valori culturale îl fac pe elevul Mircea Darius Costea să traverseze el însuși experiențe artistice, creatoare, convertind stările intelectuale și afective în ficțiune; de fapt, pentru el, ,,a citi” înseamnă , a iubi opera” și ,,a voi să devii operă” (R. Barthes). Creând, Mircea parcurge o interesantă aventură în alte lumi, imaginând sau visând, în sacru ori în profan, în conștient și subconștient, între lumină și întuneric, între viață și moarte. Actul creator devine astfel o transmutare alchimică a spiritului”, transmite prof. Teodora Dăncilă.

Volumul de debut ,,Umbrele ființei” este o antologie epico-lirico-dramatică ce cuprinde doar o parte a creaţiei elevului Mircea Costea, iar titlul metaforic evidențiază ambivalența, opoziția, dualitatea, separarea, contopirea, conversia androginică a fiinţei la toate nivelurile, devenind factori generatori de profunde imagini simbolice: Elohim, marele creator și Lucifer, Crist pe Golgota și Adam, putregaiul, disperarea, timpul fără timp, ruga, Absolutul, Eu și Tu, vorbele și poezia, ființa și neființa, potrivit sursei citate.

Inelul eternităţii

Poezia este doar o cutie

În care se află inelul de aur

Al Eternităţii-o cerere în căsătorie

De la Infinit.

Poezia este doar muzica

Pe care lin îşi joacă dansul

Fiinţa şi Nimicul

Deasupra stelelor universului.

Poezia este rugăciunea

Sublimă, tainică şi neştiută

Strigată din sufletul lui Nietzsche

Şi-al tuturor fiilor săi

Către Dumnezeu

 

Putregaiuri

Am putrezit atât de mult

Că ne suntem propria groapă

În care timpul doar sapă

Un hău mai adânc.

Ne suntem proprii viermi

Aşteptând să fim mâncaţi

De noi înşine.
• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , , ,

Distribuie