Acasa
  • Acasa
  • Administratie
  • Eveniment
  • POSTURI la Direcţia Copilului, Gospodărirea Apei, APM, primării, şcoli, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii

POSTURI la Direcţia Copilului, Gospodărirea Apei, APM, primării, şcoli, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii

7 august 2017 Administratie Eveniment


munca birou calculator administrativ mouse telefonÎn luna august, sunt disponibile posturi în mai multe instituţii publice. Candidaţii care vor să ocupe astfel de posturi trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

medic primar specialitatea medicină internă 1/4 post (0,25 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea neurologie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea oftalmologie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii pentru posturile de medic/medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– psiholog principal 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei;

atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare specialist/principal.

Casa de tip Familial nr. 9 Alba Iulia

educator

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime minimum 6 luni în profesia de educator; examen psihiatric.

Casa de tip Familial pentru copii cu Dizabilităţi Sâncrai

– asistent medical debutant

Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru OAMGMAMR, urmând ca persoana care va ocupa postul, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

Casa de tip Familial nr. 4 Blaj

educator

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime minimum 6 luni în profesia de educator; examen psihiatric.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 august 2017, ora 16.00

Concurs: 29 august 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

– infirmier (6 posturi)

Condiţii: studii generale absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime minimum 6 luni în profesia de infirmier

inspector de specialitate debutant

– muncitor calificat III (bucătar).

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

– infirmier

– îngrijitor.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova

– muncitor calificat I (bucătar)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2017, ora 16.00

Concurs: 23 august 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

 

Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– inginer la Biroul G.R.A.

Condiţii: studii superioare cu specializarea: hidrotehnică, ingineria mediului, geologie, ecologie, inginerie chimică; fără vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2017, ora 14.00

Concurs: 5 septembrie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 8 septembrie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

– inginer (2 posturi) la Biroul E.L.H. – P.C.

Condiţii: studii superioare cu specializarea: hidrotehnică, C.C.I.A., C.F.D.P., geodezie şi cadastru, geologie, energetică; vechime în muncă – nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 august 2017, ora 14.00

Concurs: 18 august 2017, ora 09.00: proba scrisă; 24 august 2017, ora 09.00: proba interviu.

mașinist la mașini pentru terasamente;

șofer (categoria C, C+E)

Condiţii: studii medii

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2017, ora 15.00:

Concurs: 18 august 2017, ora 09.00: proba practică; 21 august 2017, ora 09.00: proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, interior 213.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

Concurs: 22 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; 24 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ITCSMS Alba, şi la numărul de telefon 0258.833.475.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul avize, acorduri, autorizaţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: ingineria mediului, fizică, drept, chimie; vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Concurs: 12 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, telefon 0258/813290

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

– director executiv (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concurs: 19 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– consilier superior, la Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţa agricolă şi formare profesională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie specializarea agricultură, în domeniul horticol specializarea horticultura şi în domeniul zootehnic specializarea zootehnie, cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

– auditor superior la Compartimentul audit din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office.

Concurs: 21 august 2017, ora 11.00: proba scrisă; 23 august 2017, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare referitoare la bibliografie, actele necesare înscrierii la concurs, desfăşurarea concursului și condiţiile de participare se pot obţine la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba, din Alba Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 120.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– muncitor calificat la baza de practică a elevilor (două posturi)

– îngrijitor

Condiţii: studii medii, respectiv în specialitatea bucătar/patisier; vechimea în specialitatea studiilor solicitate constituie un avantaj (se va utiliza ca şi criteriu de departajare în cazul mediilor egale) şi experienţă în activitatea cu elevii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 august 2017, ora 12:00

Concurs: 11 august 2017, ora 09:00: proba practică; 14 august 2017, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

 

Spitalul Pneumoftiziologie Aiud

– economist, grad I la Compartimentul Financiar – Contabilitate;

Condiţii: studii de specialitate: diplomă de licenţă în ştiinţe economice; vechime: minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

muncitor, treapta III – instalator la Serviciul Administrativ.

Condiţii: studii de specialitate: diplomă de absolvire a școlii profesionale sau a cursului de calificare în specialitatea postului; condiţii de vechime: minimum 3 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 august 2017, ora 15.00

Concursul se va desfăşura la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68. Pe 6 septembrie 2017, ora 10.00 este proba scrisă şi în 11 septembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Pneumoftiziologie, din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6, județul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

Primăria Orașului Cugir

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Relaţii publice, informatică, registratură din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: drept, administraţie publică şi ştiinţele comunicării, specializarea jurnalistică, comunicare, relaţii publice; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 21 august 2017.

Concurs: 29 august 2017, ora 11:00: proba scrisă; 31 august 2017: proba interviu.

consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenţa persoanelor, eliberări documente de identitate.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 7 august 2017

Concurs: 16 august 2017, ora 11:00: proba scrisă; 18 august 2017: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria comunei Lupşa

– inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau juridic; abilitaţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator.

– inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Registru agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol, horticol, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală sau juridic; abilităţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator.

Termen limită de depunere a dosarelor: 10 august 2017, ora 16:00

Concurs: 21 august 2017, ora 11:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900.

ALTE POSTURI

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

director executiv adjunct – coordonator al activităţii de control pe teren şi economic (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concurs: 22 august 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726. 

Direcția de Sănătate Publică Alba

– auditor, clasa I, grad superior – Compartimentul audit public intern

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta, în domeniul economic; vechime minimă în specialitate – 9 ani; certificat de atestare a competenţelor profesionale care acoperă cel puţin următoarele domenii: audit intern, managementul riscului, control intern şi guvernantă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei şi drept; sau foaia matricolă aferentă studiilor universitare, postuniversitare, certificatelor de absolvire cu recunoaştere naţională efectuate, din care să reiasă corespondenţa disciplinelor înscrise în foaia matricolă cu domeniile din cadrul general de competenţe profesionale şi anume: audit intern, managementul riscului, control intern şi guvernanţă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei şi drept; sau diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională acordate în condiţiile legii, din care să rezulte completarea pregătirii profesionale în domeniul audit intern, prin programe organizate de instituţii autorizate; cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului.

Concurs: 28 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 30 august 2017, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Sebeș

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul investiţii publice – aparatul de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 august 2017, ora 16:00

Concurs: 17 august 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133. 

Primăria Comunei Blandiana

– consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă socială, stare civila şi autoritate tutelara, arhiva, registratura şi relaţii cu publicul.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor în asistenţă socială; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 august 2017, ora 16:00

Concurs: 17 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; 21 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Blandiana, Județul Alba, telefon/fax. 0258.760.811,0258.760.738. 

Inspectoratul de Stat în Construcţii – IJSC Alba

– inspector în construcţii, grad profesional superior, Compartimentul Control şi Inspecţie în Construcţii al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Alba din cadrul Inspectoratului Regional în Construcţii Centru

Concurs: 19 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, din Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, etajul 5, camera 3, telefon 021.318.17.00 interior 109.

Precizăm că în şedinţa din 20 iulie, Guvernul a decis suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice.

Prin excepţie, prevederea nu se aplică unităților sanitare publice și instituțiilor din învățământul de stat, iar, Guvernului precizează că se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

De asemenea, “se continuă  procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunțurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv au fost îndeplinite obligațiile de publicitate instituite în sarcina instituțiilor și autorităților publice, conform prevederilor legale in vigoare, după caz”, se mai arată în hotărârea de Guvern.

Detalii concrete despre posturile scoase la concurs le puteţi afla de la fiecare instituţie care organizează procedurile de angajare.

În actualizare

URL scurt: http://alba24.ro/?p=587641


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , ,

Distribuie