Acasa
  • Acasa
  • Administratie
  • Eveniment
  • POSTURI la Universitatea din Alba Iulia, Serviciul de Ambulanţă Alba, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

POSTURI la Universitatea din Alba Iulia, Serviciul de Ambulanţă Alba, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

18 iunie 2017 Administratie Eveniment
UABÎn perioada iunie – iulie, sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în mai multe instituţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog – Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

administrator financiar – Serviciul Financiar-Contabilitate

instalator – Serviciul Social

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 iulie 2017 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând site-ul UAB. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

inginer specialist IA, la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de licenţă; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 6 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 11 iulie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

 

U.M. 02213 Sebeş

referent IA – Compartimentul Asigurare Farmaceutică

Condiţii: absolvirea unei instituţii de învăţământ, cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitate:6 ani şi 6 luni; cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point) – nivel mediu; nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”; rezistenţă la stres, capacitatea de adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislaţia aplicată în instituţiile publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2017, ora 15.30

Concurs: 3 iulie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 6 iulie 2017, ora 9.00 – proba interviu

Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02213 Sebes, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, telefon 0258/731.905 int.104.

 

Primăria Municipiului Aiud

asistent medical grad debutant – Direcţia de Asistenţă Socială; Compartiment Cabinete Medicale şi Asistenţă Medicală Comunitară

Condiţii: diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală sau echivalentă (PL); certificatul de membru şi adeverinţa pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor necalificat, treapta profesională I – Biroul Administraţia Pieţei

Condiţii: studii generale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 12 iulie 2017, ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

medic dentist – Direcţia de Asistenţă Socială, Compartiment cabinete medicale şi asistenţă medicală

Condiţii: diplomă de medic stomatolog sau diplomă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinii dentare, acreditată din România; certificatul de membru care atestă calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; autorizaţie de liberă practică, implicit asigurare de răspundere civilă valabilă pe anul în curs.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iunie 2017, ora 18:00

Concurs: 3 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Primăria Orașului Cugir

muncitor calificat – treapta profesională I pentru sectorul de activitate Gospodărie comunală, spaţii verzi

Condiţii: şcoala profesională/medii liceale cu profil mecanic; curs calificare profesională pentru operarea şi conducerea utilajelor terasier (buldoexcavator sau excavatorist) finalizate cu atestat diplomă pentru operarea şi conducerea diferitelor utilaje terasiere (buldoexcavator sau excavator); minimum 6 luni vechime în meseria de buldoexcavatorist/excavatorist; posesor al permisului de conducere categ. C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 12 iulie 2017, proba practică.

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Managementul calităţii

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, respectiv domeniile: economie, administrarea afacerilor, contabilitate, finanţe, management, marketing.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 26 iunie 2017

Concurs: 6 iulie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; 10 iulie 2017: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Orașului Teiuș

inspector, clasa I, gradul debutantl principal la Compartiment achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 iulie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.

 

Primăria Comunei Lopadea Nouă

consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol;

consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – pentru ocuparea funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent; cunoştinţe operare P.C.

Anunţ publicat în 14 iunie. Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 13 iulie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Lopadea Nouă, cu sediul în Lopadea Nouă nr. 283, judeţul Alba, telefon 0258/875.245.

 

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain“ Cugir

muncitor întreţinere

Condiţii: nivelul studiilor: minimum 8 clase; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 5 iulie 2017, ora 9.00 – proba practică; 7 iulie 2017, ora 9.00 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, cu sediul în Cugir, Strada 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba.

 

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– îngrijitor clădiri

Condiţii: studii gimnaziale; fără condiţie de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 10 iulie 2017, ora 14:00 – proba practică; 12 iulie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Ighiu

– administrator financiar.

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă în profil economic; vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani din care minimum 2 ani în contabilitate bugetară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2017, ora 14:00

Concurs: 7 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului de concurs se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Ighiu, telefon/fax 0258844207, e-mail scoalaighiu@yahoo.com.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

director executiv (activitate protecţia persoanelor adulte şi/sau cu handicap)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalenţă în următoarele domenii: psihologie, sociologic, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau medicină; vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 3 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2017, ora 16:00

Concurs: 4 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Municipiului Alba Iulia

inspector, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – ECDL, Programe tip CAD.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL); inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice – Compartiment energetic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie electrică, inginerie şi management, ingineria mediului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor; 26 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 11 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr, 3A, Alba Iulia; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

muncitori necalificaţi (3 posturi), la Serviciul public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciul administrarea activităţilor domeniului public (studii generale)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2017, ora 10:00: proba practică la „Adăpostul public al câinilor fără stăpân” din municipiul Alba Iulia, Str. Rogozului nr. 40; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0372/586.473.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA la Birou contabilitate, buget, salarizare, achiziţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice; minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării exercitării funcţiei; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice şi operare SEAP.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 iunie 2017, ora 15.00

Concurs: 28 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 3 iulie 2017, ora 10.00 – proba practică; 6 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax 0258.730.148, e-mail: spap_Sebeş@yahoo.com.

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Ocna Mureş

administrator patrimoniu

Condiţii: studii superioare, minimum 5 ani vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 29 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

muncitor întreţinere – 1/2 post

Condiţii: studii medii (cu bacalaureat), vechime în muncă: minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2017, ora 12:00

Concurs: 28 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“, Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141.

foto: Ionuţ Văidean

URL scurt: http://alba24.ro/?p=577549Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.