Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • Administratie
  • Primăria Sebeş: Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, de sociolog şi facilitator de dezvoltare comunitară. Condiţii şi bibliografie

Primăria Sebeş: Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, de sociolog şi facilitator de dezvoltare comunitară. Condiţii şi bibliografie

10 octombrie 2017 Actualitate Administratie


primaria sebes 2UAT Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data de 29 noiembrie 2017, respectiv pe perioada de implementare a proiectului, a posturilor vacante din Unitatea de Management şi Implementare a proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş” – cod proiect 106138, respectiv a funcţiilor contractuale vacante de:

– „sociolog” (cod COR 263201) – 1 post;

– „facilitator de dezvoltare comunitară” (cod COR 341204) – 2 posturi.

Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă şi interviu.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului la proba scrisă: 25 octombrie, ora 10:00, Mun. Sebeş, Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş).

Data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Depunerea dosarelor de concurs:

Data-limită şi ora până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 18 octombrie 2017, ora 16:30.

Locul de depunere a dosarului de concurs: Municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei nr. 1, Mun. Sebeş, 515800, judeţ Alba.

Dosarul de concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Actele prevăzute la lit b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de “sociolog”:

– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– nivelul studiilor necesare ocupării postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea sociologie;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani.

Condiţii de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de “facilitator de dezvoltare comunitară”:

– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– nivelul studiilor necesare ocupării postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea sociologie sau informatică;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani.

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor:

Funcţia ocupată în proiect / Codul ocupaţiei – Experienţă solicitată / Durată solicitată (ani) / Competenţe solicitate

– sociolog / 263201 sociolog / funcţie similară în cadrul instituţiei: Consilier grad profesional superior (din cadrul SPAS) – experienţă în cercetare sociologică / 3 ani – capacitate deosebită de relaţionare interumană, receptivitate faţă de problemele socio-umane, capacitate de analiză şi sinteză, judecată rapidă, capacitate de deducţie logică, creativitate, iniţiativă, atenţie la detalii, adaptabilitate

– facilitator / 341204 facilitator de dezvoltare comunitară / funcţie similară în cadrul instituţiei: Asistent social (din cadrul SPAS) – cunoaşterea şi respectarea procesului de facilitare comunitară / 1 an – capacitate de comunicare interpersonală, bun organizator, capacitatea de a analiza şi structura informaţia, capacitatea de a lucra atât singur, cât şi în echipă, abilităţi de rezolvare a conflictelor, adaptabilitate şi prezenţă de spirit

Bibliografia la concursul pentru ocuparea posturilor de “sociolog” şi de “facilitator de dezvoltare comunitară”.

1. OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

2. Hotărârea Guvernului nr. 40/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

3. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/saz a fondurilor publice naţionale aferente acestora

5. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de elibigilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020

6. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

7. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

8. Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a II-a mecanismului DLRC (august 2017) şi anexele acestuia.

Alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei: Municipiul Sebeş, Parcul Arini nr. 1, Compartiment Resurse Umane. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către Nicoleta Simona Irimie.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=602197


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.