Acasa
 • Acasa
 • Actualitate
 • VIDEO ISU Alba: 85 de avize şi autorizaţii pentru securitatea la incendii, emise de la începutul anului. Detalii pentru solicitanţi

VIDEO ISU Alba: 85 de avize şi autorizaţii pentru securitatea la incendii, emise de la începutul anului. Detalii pentru solicitanţi

17 octombrie 2017 Actualitate


Reprezentanț20171017_100932ii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” a județului Alba au prezentat marți, 17 octombrie, detalii despre avizarea-autorizarea privind securitatea la incendii. Totodată, a fost prezentată situația statistică pentru primele nouă luni ale anului.

La conferința de presă organizată marți au participat inspectorul șef al ISU Alba, colonel Cornel Oprișa, șeful Inspecției de prevenire, maior Dan Constânceanu și purtătorul de cuvânt al instituției, Alina Mărescu.

Potrivit situației statistice, în primele nouă luni ale anului 2017 au fost depuse și analizate de reprezentanții ISU Alba un număr de 283 documentații (203 avize, 80 autorizații), cu 26% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2016 (382 documentații – 221 avize, 161 autorizații). De asemenea, în primele nouă luni ale anului 2017 au fost emise 85 de acte (67 avize, 18 autorizații), cu 33% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2016  (127 acte – 75 avize, 52 autorizații).

În perioada 25 septembrie -13 octombrie (premergător şi în următoarele 2 săptămâni după expirarea prorogării termenului de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu) au fost depuse 87 de documentații (dintre care 57 doar în săptămâna 25-29 septembrie, 15 dintre acestea pentru instituții de învățământ, 6 solicitări pentru avize și 9 pentru autorizații), ceea ce reprezintă 36% din numărul total de solicitări pentru emiterea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru instituţiile de învăţământ, în 2017). De asemenea, în luna august 2017 au fost depuse 45 de documentații, iar în luna septembrie 2017 – 30 de documentații.

În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 254 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivelul județului Alba au fost emise 58 avize de securitate la incendiu și 18 autorizații de securitate la incendiu.

[embedded content]

De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 302 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 161 amenzi în cuantum de 200.100 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 235 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Totodată, I.G.S.U. a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Documentații depuse pentru avize/autorizaţii în 2016/2017 pentru instituţii de învăţământ:

 • anul 2016 : 29 (17 avize, 12 autorizații)
 • anul 2017: 42 (cu 45% mai multe) (31 avize, 11 autorizații)

Număr avize/autorizaţii emise pentru instituţii de învăţământ 2016/2017:

 • anul 2016: 5 (2 avize, 3 autorizații)
 • anul 2017: 14 (14 avize, 0 autorizații)

Reprezentanții ISU Alba au transmis că în acest moment, nu sunt autorizate 76 de clădiri ale unităților de învățământ din județ.

„Se desfășoară activități în aceste unități, deoarece nu este o stare de pericol. În acele construcții au fost inspectorii noștri în control, se fac exerciții de evacuare, sunt stabilite măsuri în caz că se întâmplă ceva. Este o cerință de calitate în construcții, nu se referă la activitate”, a transmis colonel Cornel Oprișa.

Principalele motive pentru care au fost respinse cererile pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu:

Avize:

 • nu se respectă prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2015, art. 7.42, lit. „d” privind amplasarea încăperii centralei termice;
 • nu se respectă prevederile Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/99, art. 3.8.7., privind separarea bucătăriei de spaţiile accesibile publicului.
 • nu se respectă prevederile Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor indicativ I7-2011, art. 7.23.6.1. privind realizarea iluminatului de securitate pentru intervenţii la încăperea centralei termice;
 • nu s-a ataşat documentaţiei avizul furnizorului de apă privind asigurarea debitului necesar hidranţilor interiori conform prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a II-a Instalaţii de Stingere indicativ P118/2-2013, art. 4.47, lit. “c”;
 • planul de situaţie planşa A-00 nu a fost realizat în totalitate, conform prevederilor Anexei nr. 4, nr. crt. 4, lit. e), NOTE 1) din Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare de securitatea la incendiu şi protecţia civilă si anume „Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.”
 • nu se respectă prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P118/3-2015, art. 3.3.1.(1), lit. „c”, alin. (12) privind obligativitatea echipării grădiniţei cu instalaţie de semnalizare a incendiilor (supravegherea/îngrijnirea copiilor preşcolari);
 • nu se respectă prevederile Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, art. 7.23.7.1. privind obligativitatea prevederii iluminatului de securitate pentru evacuare

Autorizații:

 • nu s-a atașat agrementul tehnic pentru polistirenul ignifugat la care se face referire în scenariul de securitate la incendiu;
 • nu a fost ataşat buletinul de verificare a instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului și verificarea instalației de hidranți interiori;
 • nu s-a atașat agrementul tehnic al produsului ignifug utilizat pentru ignifugarea lemnului, din care să rezulte clasa de reacție la foc și rezistența la foc;
 • nu s-a atașat atestatul firmei care a realizat ignifugarea și procesul verbal de recepție calitativă privind ignifugarea;
 • nu s-a atașat agrementul tehnic pentru gips cartonul utilizat la realizarea pereților și plafoanelor;
 • nu s-a atașat raportul de încercare privind ignifugarea șarpantei conform scenariului de securitate la incendiu cap. 3.2., lit. “b”;
 • nu s-au atașat procese verbale lucrări ascunse privind realizarea pereților și plafoanelor cu plăci de gips carton rezistent la foc, conform scenariului de securitate la incendiu cap. 3.2., lit. “b”, pentru planșeul încăperii centralei termice, protejarea șarpantei, casa scării și plafonul spațiilor de la parter;
 • nu este asigurată dotarea cu mijloace de primă intervenţie conform scenariului de securitate la incendiu;
 • uşile rezistente la foc nu au montate braţe de autoînchidere sau sistem de autoînchidere în balamale;
 • nu se respectă prevederile Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P118-99 art. 2.4.39. privind protejarea golurilor prevăzute în planşeele spre pod. Se va ataşa şi agrementul tehnic pentru chepengul rezistent la foc;
 • nu se respectă prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P118/3-2015, art. 3.3.1.(1), lit. „c”, alin. (12) privind obligativitatea echipării grădiniţei cu instalaţie de semnalizare a incendiilor (supravegherea/îngrijnirea copiilor preşcolari);
 • nu se respectă prevederile Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, art. 7.23.7.1. privind obligativitatea prevederii iluminatului de securitate pentru evacuare.

Reprezentanții ISU Alba reamintesc faptul că termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie. Începând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.

Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016.

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, instituția noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ.

Totodată, reprezentanții ISU Alba menționează că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor.

De asemenea, documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015.

URL scurt: http://alba24.ro/?p=603731


Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

loading…

• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.