Acasa
  • Acasa
  • Actualitate
  • VIDEO Start Up Nation Romania: Detalii pentru beneficiarii programului dedicat IMM. ONRC eliberează certificate constatatoare

VIDEO Start Up Nation Romania: Detalii pentru beneficiarii programului dedicat IMM. ONRC eliberează certificate constatatoare

6 iunie 2017 Actualitate
tranzactie business„Start-up Nation România”, cel mai generos program de finanţare pentru IMM-uri, aprobat în ianuarie prin ordonanţă de urgenţă (OUG 10/2017), ar trebui să devină accesibil de la 15 iunie. Beneficiarii vor avea acces la un ajutor financiar nerambursabil de cel mult 44.000 de euro (200.000 de lei).

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile întreprinderile înregistrate după data de 30 ianuarie 2017 sub forma unor societăți comerciale sau societăți cooperative.

Antreprenorii au posibilitatea de a solicita un sprijin financiar de până la 44.000 de euro care acoperă în procent de 100% valoarea eligibilă a proiectelor de investiții. În plus, întreprinderile neplătitoare de TVA vor avea posibilitatea de a solicita la plată inclusiv această taxă.

Citeşte şi Start-up Nation România: Guvernul oferă 10.000 de finanţări pe an în valoare de până la 200.000 de lei fiecare. Condiții

Antreprenorii interesați de accesarea unui ajutor nerambursabil prin intermediul programului Start-up Nation România trebuie să pregătească următoarea documentație:

– este necesară întocmirea unui plan de afaceri;

– trebuie completată o cerere de finanțare;

– se vor completa și depune la dosar și declarații pe proprie răspundere privind lipsa datoriilor la stat sau respectarea condițiilor cerute.

Depunerea proiectelor se va realiza în sistem online, în cadrul unei aplicații ce va deveni operațională în cadrul site-ului Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor destinate Întreprinderilor  Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

[embedded content]

Selecția proiectelor se va realiza în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. În cazul în care mai multe proiecte vor avea același punctaj, diferențierea se va face după următoarele criterii suplimentare:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate /absolventi după anul 2012 sau șomeri;

– achiziția de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– data și ora înscrierii în program.

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, este de 1.713.798.000 lei. Alocaţia Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Statul estimează acordarea acestui ajutor pentru cel mult 10.000 de beneficiari.

Printre criteriile de eligibilitate se numără:

– societățile sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, în baza  Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor;

– sunt IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ( până la 249 angajați, cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro)

sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– au capital social integral privat;

– asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

– sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

– codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

– sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare;

– nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În maxim 1 an de la semnarea acordului, dar nu mai târziu de  29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului teritorial pentru IMM-uri, de care aparține firma.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de rambursare/decontare cereri de plată aferent planului de afaceri aprobat.

Vezi şi Start Up Nation România: Cum vor putea obține antreprenorii ajutorul de 200.000 lei de la stat? Modelul de plan de afaceri

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează solicitanților certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului necesare pentru Programul pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii “Start-up Nation – Romania”.

Cererea – comandă eliberare acte (formular-tip) poate fi obținută direct de la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sau accesând pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Informații, Certificate constatatoare.

Tariful pentru eliberarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de certificate constatatoare, în cuantum de 45 lei, este reglementat în cuprinsul anexei din Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările ulterioare.

surse: aippimm.ro, avocatnet.ro, onrc.ro

URL scurt: http://alba24.ro/?p=574951Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!• sursa: www.alba24.ro

Commentarii


, , , , , , ,

Distribuie

Lasa un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.Câmpurile obligatorii sunt marcate cu %s.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.